Hase & AssociatesThomas Hase
Complete portfolio
Music portfolio

"The Lighthouse": Boston Lyric Opera, 2012
Hase & Associates enlarge
Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates, Ltd., Copyright 2016