Hase & AssociatesThomas Hase
Complete portfolio
Drama portfolio

"Aida": Michigan Opera Theatre, 2013
Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge
Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates enlarge

Hase & Associates, Ltd., Copyright 2016